Uğur Dündar’ın gönlünde yatan koalisyon

Sözcü yazarı Uğur Dündar, AK Parti’yi dışarıda bıraktı, CHP-MHP-HDP koalisyonunun olması gerektiğini savundu.

Uğur Dündar’ın gönlünde yatan koalisyon

Seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra AK Parti – CHP ‘Büyük koalisyonu’ konuşulmaya başlandı. İş dünyasının istediği bu koalisyona Uğur Dündar şiddetli karşı çıktı. CHP – AK Parti koalisyonun dayatıldığını savunan Uğur Dündar gönlündeki koalisyonu açıkladı.

İşte Uğur Dündar’ın koalisyon arzusu;

“Se­çim so­nuç­la­rı bel­li olur ol­maz, içe­ri­de ve dı­şa­rı­da­ki ba­zı güç odak­la­rı AKP-CHP koa­lis­yo­nu­nu da­yat­ma­ya baş­la­dı. He­men söy­le­ye­yim, bu koa­lis­yo­nun ku­rul­ma­sı ha­lin­de CHP ilk se­çim­de di­be vu­rur, AKP ise ye­ni­den tek ba­şı­na ik­ti­dar olur.

CHP-MHP-HDP KOALİSYONU OLSUN
“Gör­dü­ğü­nüz gi­bi her alan­da çok ağır ha­sar var… Bu va­him tab­lo aci­len de­mok­ra­si ve hu­kuk res­to­ras­yo­nu­nu zo­run­lu kı­lı­yor. Ağır tah­ri­bat, yı­kı­mın so­rum­lu­su olan AK­P’­nin dı­şın­da ka­lan par­ti­le­rin bir ara­ya gel­me­le­ri­ni, ya­ni CHP-MHP-HDP’­nin uz­laş­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­ri­yor.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ